Ryhmätiedot

Ryhmätiedot

Voitko lähettää ryhmästänne seuraavia tietoja:
Kerro myös mitkä tiedot voi julkaista verkossa.

Tee näin:
a) ei merkintää = saa julkaista
b) x = ei saa julkaista

1. Ryhmän nimi
2. Ryhmän kotipaikka + mahdollinen postiosoite
3. Yhteyshenkilön nimi / ohjaajan nimi
4. Puhelinnumero(t)
5. Sähköpostiosoit(te)e(t)
6. Verkko- ja/tai someosoite
7. Milloin ryhmä perustettu?
8. Lyhyesti: miten ryhmä toimii? (Keikkailu, muu aktiivisuus...)
___________________________

Esimerkki:
1. Teleskooppi
2. Helsinki
3. Kaijamaija Parviainen
4. 040 5121552
5. kaijamaijap@gmail.com
6. facebook/teleskooppi
7. 2009
8. Fasilitointia ja tarinateatteria. Teleskooppi on kehittänyt tarinateatteria fasilitoinnin ja koulutuksen välineeksi vuodesta 2013.
_____________________________

Lähetä tiedot s-postiosoitteeseen ttverkko@gmail.com

Terveisin

Suomen tarinateatteriverkkoyhdistys ry

Markku Jäppinen / tiedotus
ttverkko(a)gmail.com